บันเทิงไทย

ชมละครเพลง“ในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” “โป๊ป-เบลล่า-เบิร์ด”ร่วมแสดงถ่ายทอดความจงรักภักดีที่พสกนิการชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    
          วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 18.30 น. ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานชมการแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมชม


          นายวีระ กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดมหรสพสมโภชฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-28 พ.ค. 2562 รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานมหรสพสมโภชฯมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 พ.ค. ซึ่งในส่วนกลาง จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) แสดงตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. โดยในวันนี้(26พ.ค.) ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ มีการแสดงละครเพลง “ในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” รับบทโดยสินจัย เปล่งพานิช และมีโป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ เบลล่า-ราณี แคมเปน และเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลงกำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ โดยละครเพลงเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของ ดาวเรือง ป๋องและยายทับทิมที่อยู่ในดินแดนพิเศษ เรียกว่า “สวนฝัน” และในสวนแห่งนี้ได้พาทั้ง 3 คนย้อนไปสู่ประเทศไทยสมัยอดีตโดยร้อยเรียงเรื่องราวจากละคร ภาพยนตร์และเพลงจากยุครัชกาลที่ 5 ถึงยุครัชกาลที่ 6 มาสู่ยุครัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 จนถึงยุคปัจจุบันคือ รัชกาลที่ 10 ทั้งยายทับทิม ดาวเรืองและป๋องได้เห็นถึงความจงรักภักดีและการถวายพระเกียรติยศที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยที่มีความงดงามตั้งแต่อดีตและได้รับการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน


          นายวีระ กล่าวด้วยว่า สำหรับการแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) ในส่วนของเวทีกลาง ยังมีการแสดงที่น่าสนใจ เช่น วันที่ 27 พ.ค. มหกรรมการแสดงนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติจาก 10 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดียและจีนและ “นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์” และวันที่ 28 พ.ค.ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปวงประชาน้อมเกล้าฯถวายราชสักการะด้วยภักดี” นอกจากนี้ มีการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด“แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ซึ่งการแสดงชุดนี้ชมได้ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 น. ทุกวันตลอด 7 วัน นอกจากนี้ มีการแสดงในเวทีย่อย ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) 
 
แบ่งออกเป็น 2 เวที ได้แก่ 
1. เวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงตั้งแต่เวลา 17.30 -18.30 น. มีการแสดง เช่น วันที่ 26 พ.ค. ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย วันที่ 27 พ.ค. โขนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โขนมูลนิธิคึกฤทธิ์และโขนโรงเรียนอำนวยวิทย์ และวันที่ 28 พ.ค.มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซวและเพลงทรงเครื่อง


2. เวทีฝั่งศาลฎีกา แสดงตั้งแต่เวลา 17.30-18.30 น. มีการแสดง อาทิ วันที่ 26 พ.ค. หนังใหญ่วัดบ้านดอน หุ่นสายเสมา วันที่ 27 พ.ค. หนังตะลุง(ภาคใต้) หุ่นกระบอกคุณรัตน์ และวันที่ 28 พ.ค. หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ จะได้รับแจกภาพประวัติศาสตร์ การแสดงมหรสพสมโภชทั้ง 7 วัน มีจำนวน 7 แบบ โดยแจกวันละ 1 แบบ ภาพที่ 1 การแสดงรำถวายพระพร ชุด อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯถวายจอมราชัน ประกอบด้วยรำกิ่งไม้เงินทอง และรำโคม ภาพที่ 2 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ มหรสพที่มีมาแต่อดีตกาล ภาพที่ 3 การแสดงหุ่นละครเล็ก มหรสพดั้งเดิม ภาพที่ 4 การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพที่ 5 การแสดงละครเวทีชุด ในสวนฝันผสานใจภักดิ์ จงรักนฤบดี มหรสพในยุคปัจจุบัน ภาพที่ 6 การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า และภาพที่ 7 การแสดงริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากพสกนิกรไทย ๔ ภูมิภาค เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
          นอกจากนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทางให้บริการรับ-ส่งตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาชมงานมหรสพสมโภชฯ ประกอบด้วย เส้นทางหมอชิต 2-สนามหลวง , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง ,วงเวียนใหญ่-สนามหลวง ,หัวลำโพง-สนามหลวงและสนามศุภชลาศัย-สนามหลวง และมีรถให้บริการประชาชนที่ออกจากสนามหลวงไปยัง 5 เส้นทางโดยมารอขึ้นรถได้ที่จุดจอดรับ-ส่งบริเวณข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ ,ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา,ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนครและหน้ากองสลากเก่า ขณะที่ในส่วนภูมิภาค วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. ณ พื้นที่จัดงานทุกจังหวัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 และ www.m-culture.go.th


คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ


POPULAR POST
ยิ่งใหญ่ฉลอง 16 ปี Finale Wedding Studio ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เปิด Collection 2019 The Original of Love เอาใจคู่รัก 2019
"โป๊ป ธนวรรธน์" แชะภาพคู่คุณแม่ขณะหลับ แคปชั่นแซวน่ารัก แฝงธรรมะ
BLACKPINK ยืนยัน คัมแบ็ค ซิงเกิ้ลใหม่ KILL THIS LOVE 5 เมษายน 2019

“ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์” เปิดใจหลังไม่ต่อสัญญา “LOVEiS” ยันไม่มีปัญหากับ “มน-แว่นใหญ่” เดินหน้าทำงานในฐานะศิลปินอิสระ
สวีทต่อไม่รอแล้วนะ "เบลล่า" โพสต์หวานอวยพรวันเกิด "เวียร์"


สวีทต่อไม่รอแล้วนะ "เบลล่า" โพสต์หวานอวยพรวันเกิด "เวียร์"

BG PATHUM UNITED จับมือ ยูเมะพลัส และพันธมิตรเฟ้นหาดาวเตะเยาวชนไทย ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับ J League โครงการ “Umay+ Road to Cerezo #2”
'เจมมี่เจมส์-ปอร์เช่-แจ๊คกี้' ใกล้ชิดสนิทแฟนคลับเหมือนได้ออกเดท ในงาน 'ฮิตซ์ 955 X โทฟูป๊อป เรดิโอ โชว์เคส เฟิร์สเดท'
‘ต่อ’ แท็คทีม ‘ไอซ์’ ‘แจ็คกี้’ ‘ปอร์เช่’ ‘เติร์ด’ เปิดตัว “เนสกาแฟอเมริกาโน่ซีโร่ชูการ์” สาดความเข้มคูลคลายร้อนรับซัมเมอร์

BUNTERNGSOCIETY

 EMAIL : info@bunterngsociety.com

© Copyright 2019 bunterngsociety - All rights reserved.