บันเทิงไทย

คิง เพาเวอร์ จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตลาดสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาไทย ชวนช้อปช่วยชุมชนในงาน “พลังคนไทย พลังชุมชนไทย"

  
"คิง เพาเวอร์" จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตลาดสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาไทย ชวนช้อปช่วยชุมชนในงาน “พลังคนไทย พลังชุมชนไทย"
          ครั้งแรก! ของงานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ที่รวบรวมสินค้าภูมิปัญญาไทย ระดับพรีเมี่ยมจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคมาไว้ภายในงาน “พลังคนไทย พลังชุมชนไทย” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อแสดงพลัง และศักยภาพของชุมชนไทย ผู้ผลิตไทย และนักออกแบบไทย ผ่านงานแสดงสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์พื้น ถิ่น ภายใต้แนวคิด “เชื่อในพลังคนไทย และเป็นเวทีเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ และนําไปสู่การกระจายรายได้คืน กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30-20.30 น. ณ มหานคร สแควร์ คิง เพาเวอร์ มหานคร ภายในงานจะได้พบกับสินค้าโอทอปขึ้นชื่อระดับ 5 ดาว งานหัตถกรรมฝีมือประณีต และสินค้าไลฟ์สไตล์ จาก หลากหลายชุมชนทั่วประเทศกว่า 30 ร้าน! อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดร้านดังมากมายที่มารวมตัวกันให้ชม ชิม และช้อป พร้อมดารารับ เชิญสุดพิเศษ! อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ และป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ มาร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. อีกด้วย  


          นายนิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อํานวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดําเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ผ่านโครงการ ต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ปีนี้เป็นอีกก้าวสําคัญที่เราได้ต่อยอดโครงการด้านชุมชนหรือ COMMUNITY POWER ผ่านการจัดงาน “พลังคนไทย พลังชุมชนไทย” ในรูปแบบงานแฟร์เป็นครั้งแรก เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับ สากล ซึ่งสินค้าที่มาออกร้านภายในงานกว่า 30 ร้านค้านั้น ทั้งหมดได้ผ่านการสนับสนุนจากคิง เพาเวอร์ เข้าไปช่วยดูแลเรื่องการ ผลิตตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา รวมไปถึงการดีไซน์แพคเกจจิ้ง ให้ทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า จนสามารถมาวางขาย ในโซนจําหน่ายสินค้าไทยใน คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ได้ ซึ่งเป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทยให้แก่นักท่องเที่ยว


           ทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วยสร้างอาชีพ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนต่างๆ ให้เติบโตอย่าง เข้มแข็ง โดยตลอด 29 ปีผ่านมา คิงเพาเวอร์ได้เข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าชุมชนทั่วทุกภูมิภาค และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของ การจัดงานแฟร์ครั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนนําไปสู่การกระจายรายได้สู่ ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป"


         นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “สินค้าชุมชนที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทําให้เกิดการใช้จ่าย โดยเฉพาะการซื้อของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง ประกอบกับเทรด์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําให้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขของไทยเที่ยวไทยกินของ ไทยมีจํานวนมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อของฝากพื้นเมืองก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การที่มีภาคเอกชน อย่างคิง เพาเวอร์ เข้ามา สนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของการผลิตสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ได้คุณภาพดี พร้อมช่วยติดอาวุธการตลาด ถือเป็นการยกระดับ สินค้าโอทอปไทย ตลอดจนนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปให้ดียิ่งขึ้น”


 งาน “พลังคนไทย พลังชุมชนไทย” แบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ 

1. โซนสินค้าชุมชน รวมรวมสินค้าของดีของเด็ดจากผู้ผลิตส่งตรงจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย กว่า 30 ร้านค้า โดดเด่นเรื่อง ดีไซน์ และเต็มเปี่ยมด้วยไอเดียใหม่ๆ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าบาติก-คราม ผ้าไหมมัดหมี่ งานจักสานไม้ไผ่ งานเซรามิก งานปั้นจิ๋ว อาหารแปรรูป และอีกมากมาย แต่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด อาทิ เครื่องทองรัตนโกสินทร์ สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ประจําจังหวัด กาญจนบุรี, ผ้าทอมือโบราณลายตีนจก จากร้านสุนทรีผ้าไทย สินค้าเด่นจากภูมิปัญญาของชาวสุโขทัย ที่นํามาแปรรูปให้มีความ หลากหลายทั้งเสื้อผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน และผ้าม่าน นอกจากนี้ยังเปิดบูธพิเศษให้แก่คนพิการได้มีพื้นที่จําหน่ายพืชผัก และ ผลไม้ที่ปลูกเอง โดยทางคิง เพาเวอร์ ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ให้น้องๆ จากโรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นโรคดาวน์ ซินโดรม ได้ปลูกผักเป็น และนําผลผลิตมาขาย เพื่อให้น้องๆสามารถช่วยเหลือและเลี้ยงดูตัวเองได้ 

2. โซนอาหาร รวมเจ้าเด็ดเจ้าดังกว่า 17 ร้าน อาทิ โหวเล็ก ราชาบะหมี่ฮ่องกง ต้นตํารับจากเกาะฮ่องกง, ละมัยหอยทอด เยาวราช, เจ็กเม้งข้าวมันไก่สองสี รองเมือง, การิม โรตีมะตะบะ ถนนพระอาทิตย์ และขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช แต่ที่อร่อย เด็ดจนต้องยอมต่อคิวยาว ยกให้ร้านทั้งบ้านเพ ก๋วยเตี๋ยวทั้งในตํานานของจังหวัดระยอง ขึ้นชื่อในเรื่องน้ําซุปสูตรเด็ด พระเอก ของร้าน คือ ทั้งตกแตน ตัวโตเนื้อแน่นๆ เมนูเด็ดห้ามพลาด คือ ก๋วยเตี๋ยวกุ้งทะเลต้มยําน้ําข้นมันกุ้ง,สาวกหมูทอดรับรองติดใจ ร้านติดลมหมูทอดปลาร้าเจ้าดังย่านเกษตรนวมินทร์ ซึ่งเป็นหมูทอดสูตรชาววังเก่าแก่กว่า 30 ปี เสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มปลาร้าบองรส เด็ด และร้านข้าวขาหมูจุฬา สามย่าน ที่ได้รับเชลล์ชวนชิมเป็นร้านแรก มีข้าวขาหมูสูตรต้นตํารับที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ความพิเศษอยู่ที่การเลือกใช้ขาหมูที่นุ่ม อร่อย หนังบาง และน้ําพะโล้สูตรเฉพาะของทางร้านที่มีความเข้มข้น ทานคู่กับผักกาดดองและ น้ําส้มเพิ่มความอร่อยอย่างลงตัว


         นอกจากผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมและอาหารสตรีทพูดเลิศรสแล้ว อีกหนึ่งความพิเศษของงานนี้คือ เวทีการสาธิตการ ผลิตสินค้าชุมชนที่น่าสนใจจากชาวบ้านท้องถิ่น อาทิ การทํากระเป๋าสานแฮนด์เมด จากแบรนด์ VT Thai ที่สืบทอดงาน หัตถกรรมท้องถิ่น เรียงร้อยงานสานที่ละเส้น สู่กระเป๋าสุดเก่สัญชาติไทย และการทําเทียนหอมจากดอกไม้สด จากแบรนด์ THANIYA ที่ชูไอเดียสร้างสรรค์จับเทียนหอมมาใส่ในเครื่องเบญจรงค์ เน้นสร้างความต่างด้วยการเขียนลวดลายด้วยมือทุกชิ้น 
          เพลิดเพลินไปกับการแสดงพิเศษสุดอลังการจากทีม    เพชรจรัสแสง    ผ่านดนตรีที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยแบบจัด เต็ม อาทิ กลองสะบัดชัย ระบําเกี่ยวข้าว หมอลํา และโนรา พร้อมร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่า ผ่านการเชิดหุ่นละคร เล็กสไตล์ร่วมสมัย จากอักษราหุ่นละครเล็ก เน้นท่วงท่าร่ายรําอันอ่อนช้อยละเมียดละไม มาสร้างสรรค์โชว์ที่ตรึงตราตรึงใจให้แก่ ผู้ชม เช่น รํากลองยาวหรรษา ฟ้อนร่ม และเทิ้งโปงลางบันเทิง โดยจะแสดงโชว์เฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ วันศุกร์ เวลา 17.30 น. และ 18.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น. และ 18.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kingpowerthaipower.com หรือเฟซบุ๊ก King Power Thai Power พลังคนไทย 


POPULAR POST
ยิ่งใหญ่ฉลอง 16 ปี Finale Wedding Studio ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เปิด Collection 2019 The Original of Love เอาใจคู่รัก 2019
"โป๊ป ธนวรรธน์" แชะภาพคู่คุณแม่ขณะหลับ แคปชั่นแซวน่ารัก แฝงธรรมะ
BLACKPINK ยืนยัน คัมแบ็ค ซิงเกิ้ลใหม่ KILL THIS LOVE 5 เมษายน 2019

“ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์” เปิดใจหลังไม่ต่อสัญญา “LOVEiS” ยันไม่มีปัญหากับ “มน-แว่นใหญ่” เดินหน้าทำงานในฐานะศิลปินอิสระ
สวีทต่อไม่รอแล้วนะ "เบลล่า" โพสต์หวานอวยพรวันเกิด "เวียร์"


สวีทต่อไม่รอแล้วนะ "เบลล่า" โพสต์หวานอวยพรวันเกิด "เวียร์"

BG PATHUM UNITED จับมือ ยูเมะพลัส และพันธมิตรเฟ้นหาดาวเตะเยาวชนไทย ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับ J League โครงการ “Umay+ Road to Cerezo #2”
'เจมมี่เจมส์-ปอร์เช่-แจ๊คกี้' ใกล้ชิดสนิทแฟนคลับเหมือนได้ออกเดท ในงาน 'ฮิตซ์ 955 X โทฟูป๊อป เรดิโอ โชว์เคส เฟิร์สเดท'
‘ต่อ’ แท็คทีม ‘ไอซ์’ ‘แจ็คกี้’ ‘ปอร์เช่’ ‘เติร์ด’ เปิดตัว “เนสกาแฟอเมริกาโน่ซีโร่ชูการ์” สาดความเข้มคูลคลายร้อนรับซัมเมอร์

BUNTERNGSOCIETY

 EMAIL : info@bunterngsociety.com

© Copyright 2019 bunterngsociety - All rights reserved.